Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường bộ của chúng tôi đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách vận tải hàng hóa từ Hà Nội - TP Hồ Chí Minh và ngược lại. Chúng tôi nhận mọi hợp đồng vận tải tuyến ngắn, vận tải đường dài và định kỳ với doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại.

Nhận vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn, hàng lẻ, hàng kết hợp đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng. Vận chuyển hàng hóa từ Hồ Chí Minh đi các tỉnh và ngược lại. Với phương tiện đa dạng, chúng tôi phục vụ được mọi nhu cầu vận chuyển của khách hàng