- Book tàu (nếu có)
 - Theo dõi hàng hoá đến và đi
 - Làm bộ chứng từ hoàn chỉnh
 - Làm thủ tục xin C/O (nếu có)
 - Lên tờ khai Hải quan
 - Làm thủ tục thông quan và vận chuyển hàng về kho theo yêu cầu
 - Thời gian hoàn tất từ 1-2 ngày.