Câu hỏi tư vấn

 • Lĩnh vực: Chính sách nhập khẩu
 • Tiêu đề:
  Công ty tôi muốn nhập khẩu một số linh kiện máy tinh
 • Nội dung: Chào anh/chị ! Công ty tôi hiện đang kinh doanh thiết bị, linh kiện máy tính, Công ty dự định nhập khẩu một số linh kiện máy tinh từ nước ngoài, tôi muốn hỏi Công ty tôi cần chuẩn bị giấy tờ gì? Hàng hoá là linh kiện máy tính muốn nhập cần những thủ tục gì? Thuế suất như thế nào a? Tôi xin chân thành cảm ơn. Trân trọng!

Trả lời tư vấn

 • Đơn vị phụ trách:
   
 • Trả lời:

  Báo Hải quan trả lời như sau (câu trả lời mang tính tham khảo):

  1. Thủ tục NK:

  Đối với mặt hàng thiết bị, linh kiện máy tính mới 100% không thuộc danh mục các mặt hàng cấm NK hoặc hạn chế NK nên Công ty có thể tiến hành thủ tục NK như hàng hoá thương mại thông thường.

  Thủ tục hải quan xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 11 và 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính (nếu làm thủ tục hải quan truyền thống) hoặc Điều 8 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính (nếu làm thủ tục hải quan điện tử theo Hệ thống VNACCS).

  2. Mã HS:

  - Căn cứ vào Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

  - Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).

  - Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2014 ban hành theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014, thì mặt hàng:

  + Linh kiện máy tính như công ty mô tả có thể tham khảo phân loại mã HS nhóm 8471, tuỳ theo loại linh kiện mà có mã số HS chi tiết và thuế suất phù hợp.

  Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

  Trân trọng!