Bộ Công thương dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam với châu Âu dự kiến đạt khoảng 40 tỷ USD, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ năm 2012.

9 tháng năm 2013, kim ngạch xuất nhập khẩu với châu Âu dự kiến đạt khoảng 28,5 tỷ USD, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ năm 2012. Riêng xuất khẩu sang châu Âu ước đạt khoảng 20 tỷ USD, tăng khoảng 26% so với cùng kỳ năm 2012. Nhập khẩu từ châu Âu đạt khoảng 8,5 tỷ USD, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm 2012.

Kim ngạch xuất nhập khẩu với EU dự kiến đạt khoảng 25,5 tỷ USD, tăng khoảng 24% so với cùng kỳ năm 2012. Riêng xuất khẩu sang EU ước đạt khoảng 18 tỷ USD, tăng khoảng 27% so với cùng kỳ năm 2012. Nhập khẩu từ EU đạt khoảng 7,5 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2012.

Bộ Công thương dự kiến kế hoạch xuất nhập khẩu Việt Nam – châu Âu năm 2013 như sau: Kim ngạch xuất nhập khẩu với châu Âu dự kiến đạt khoảng 40 tỷ USD, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ năm 2012. Riêng xuất khẩu sang thị trường châu Âu năm 2013 ước đạt 28,6 tỷ USD, tăng 26% so với thực hiện 2012. Trong đó, khối EU ước đạt 25,8 tỷ USD, tăng 10%.Nhập khẩu năm 2013 từ thị trường châu Âu ước đạt 11,5 tỷ USD, tăng khoảng 9%. Trong đó, nhập khẩu từ khối EU ước đạt 9,7 tỷ USD, tăng 10%.

Các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam tại khu vực châu Âu năm 2013 sẽ là: Đức (dự kiến 4,6 tỷ USD), Anh (dự kiến 3,3 tỷ USD), Hà Lan (dự kiến 2,7 tỷ USD), Pháp (dự kiến 2,0 tỷ USD), LB Nga (dự kiến 1,8 tỷ USD).

InfoTV
(DĐDN)

Hỏi đáp - Tin tức khác